13. seja Mestnega sveta MO Celje

Včeraj je potekala 13. redna seja mestnega sveta MO Celje, na kateri je svetniška skupina SMC Celje podala 3 pobude. Najbolj zaskrbljujoča se nam zdi problematika okoljske sanacije Celjske kotline, kjer pogrešamo predvsem večjo angažiranosti predstavnikov lokalne oblasti v delovni skupini ter ažurno podajanje informacij v zvezi o napredovanju aktivnosti skupine. Poleg tega smo na občinske strukture naslovili še dve vprašanji, in sicer se prvo nanaša na energetsko sanacijo objektov v lasti MO Celje, drugo pa na naložbe Zdravstvenega doma Celje ter prenakazilo 1,2 mio EUR ZD Celje na Mestno občino Celje.
Med drugim se je na seji obravnala tudi razrešitev direktorice MCC, katero so svetniki SMC podprli (niso pa podprli imenovanja v.d. direktorice, saj so določeni pomisleki o njeni primernosti za ta položaj), prav tako so podprli tudi novoimenovane direktorje javnih zavodov Socio, Muzej Novejše zgodovine Celje ter SLG Celje.
Glasovali smo za sprejem izjave o razglasitvi Mestne občine Celje za območje brez prostotrgovinskih sporazumov (TTIP, TiSA, CETA…) oz. načinu sprejemanja le-teh, ki ga je vložila ZL (https://www.facebook.com/ZdruzenaLevicaCelje/?fref=ts, novica z dne 28.06.2016). Nasprotovali pa smo k pristopu k ustanovitvi Zadruge Savinske regije po predlogu župana, saj zadeva ni bila obravnavana na delovnih telesih in ni bilo posredovanih nobenih konkretnih informacij o predmetni zadevi.