Strokovni posvet na temo “OSNUTEK ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH”

Lokalni odbor SMC Celje je v sodelovanju s poslanko Državnega zbora Janjo Sluga danes v Osrednji knjižnici Celje organiziral srečanje Vlade in nevladnega sektorja.

 

V okviru predstavitve predloga Zakona o nevladnih organizacijah s strani državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo dr. Nejca Brezovarja smo si zastavili naslednje cilje:

  • dolgoročno krepiti partnerski odnos med vladnim in nevladnim sektorjem,
  • spodbuditi vlogo aktivnega državljanstva in neposredne participacije ljudi pri pripravi predpisov in
  • krepiti povezovanje med nevladnimi organizacijami v regiji.

 

Zato so bili kot izvajalci k okrogli mizi povabljeni tudi direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije gospod Goran Forbici in predsednica Regionalnega stičišča NOVUS dr. Selma Filipančič Jenko. Ker nevladni sektor v največji meri še vedno predstavljajo društva, so na okrogli mizi sodelovali predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, ki so odgovarjali na vprašanja povezana z delovanjem društev.

Poslanka Janja Sluga je v uvodu poudarila izjemen pomen nevladnih organizacij, ki so zaradi vrednot na katerih temeljijo, temeljni povezovalni dejavnik družbe. Zato je partnerski odnos med Vlado in NVO izjemnega pomena.

 

Po predstavitvi Zakona in dobrih praks delovanja NVO v regiji, so prisotni sprejeli naslednje zaključke in zaveze :

  • Ministrstvo za javno upravo bo izpostavljene pripombe in predloge upoštevalo pri pripravi predloga Zakona o nevladnih organizacijah.
  • Partnerstvo med NVO in Vlado v Savinjski regiji se krepi z rednim dialogom in pomočjo drug drugemu. Povezovalno vlogo prevzame tudi poslanka.
  • Ministrstva in lokalne skupnosti pozivamo k oblikovanju enotne politike in ciljnega financiranja NVO.