Celje naj bo invalidom bolj prijazna občina

Dne 12.12.2017, na zadnji redni seji mestnega sveta MO Celje v letu 2017, je svetniška skupina SMC med drugim podala pobudo, da se v Celju uredi problematika invalidov. V sodelovanju z invalidskimi organizacijami smo prišli na idejo, da bi lahko MOC ustanovila takoimenovan “Svet invalidov MOC”, ki bi kot posvetovalni organ župana služil zastopanju interesov vseh invalidov.

Pobuda – invalidi Celje