mag. Dejan Žohar

2. Dejan Žohar

IME IN PRIIMEK: Dejan Žohar
IZOBRAZBA: magister znanosti (področje management), univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
ZAPOSLITEV: Splošna bolnišnica Celje (Vodja tehnične službe)

Članstvo v komisijah in odborih Mestnega sveta MOC:
Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občin (član)
Komisija za kmetijstvo (član)

Kratko sporočilo meščanom Mestne občine Celje:
Tradicionalne vrednote, za katere se splača prizadevat, kot npr. delo, marljivost, poštenje, znanje, pravičnost, so trenutno v zamiranju. Vendar se lahko le na tej podlagi ustvarijo pogoji za doseganje pravih rezultatov. Moteča je uporaba bližnjic, ki se jih v času samostojne Slovenije oklepa čedalje večja skupina vsega razvajenih posameznikov. Družba je takšno početje do neke mere očitno tolerirala, trenutno stanje duha pa kaže na to, da se s takšnim početjem ne strinja več. Nastopil je čas za vzpon družbe znanja in ustvarjalnega razreda, da se omeji pohlep in agresivnost ter vzpostavi ravnovesje družbenih skupin. V stranki lahko uresničim željo po uveljavljanju dela na etično/moralni ravni, na pravi način, z uveljavljanjem sožitja in odgovornim delom na vseh ravneh delovanja. Želim graditi na zaupanju, pravilnem usmerjanju, prijaznosti. Se spopasti s problemi, prepoznati različne interese posameznikov in skupin ter jih usmeriti v skupne rešitve, da bomo lahko razvoj celotne družbe ponovno uskladili s tradicionalnimi vrednotami.