Mestni svetniki

V Mestnem svetu Mestne občine Celje zastopata Stranko modernega centra v mandatnem obdobju 2018-2022 mestna svetnika:

– predstavnik 2. volilne enote: Matevž Vuga (stran v pripravi)
– predstavnik 3. volilne enote: Matevž Jug (stran v pripravi)

 

V Mestnem svetu Mestne občine Celje so zastopali Stranko modernega centra v mandatnem obdobju 2014-2018 naslednji mestni svetniki:

– predstavnika 1. volilne enote: Anita Ovčar in mag. Dejan Žohar
– predstavnika 2. volilne enote: Gregor Gregorin in Daša Kovačič Beković
– predstavniki 3. volilne enote: Renata Ribežl, mag. Maša Cigale in mag. Vinko Skale

 

V Občinskem svetu Občine Vojnik zastopata Stranko modernega centra v mandatnem obdobju 2018-2022 občinska svetnika:

– predstavnik 1. volilne enote: Dušan Horvat
– predstavnik 2. volilne enote: Lidija Eler Jazbinšek

 

V Občinskem svetu Občine Vojnik so zastopali Stranko modernega centra v mandatnem obdobju 2014-2018 naslednji občinski svetniki:

– predstavnika 1. volilne enote: Dušan Horvat, Karmen Korošec
– predstavnika 2. volilne enote: Lidija Eler Jazbinšek, Leon Vrečko