Renata Ribežl

IME IN PRIIMEK: Renata Ribežl
IZOBRAZBA: Doctor of philosophy (PhD) (Republika Avstrija); univerzitetna diplomirana kulturologinja in socialna antropologinja
ZAPOSLITEV: Vlada Republike Slovenije

Članstvo v komisijah in odborih Mestnega sveta MOC:
/

Kratko sporočilo meščanom Mestne občine Celje:
Meščani Mestne občine Celje imajo v svojih predstavnikih v mestnem svetu svoj glas. Kot mestna svetnica je moja odgovornost, da delujem za izboljšanje življenja v mestu in okolici, saj je za kvaliteto življenja potrebno več kot samo lepe barve zgradb in tlakovani pločniki. Želim se zavzemati, da mesto (p)ostane dom vsem generacijam, tako mladim, ki si svoje družine ustvarjajo, kot tudi starejšim.